Minska energiförbrukningen och kostnaderna för uppvärmning med hjälp av lösningar från Fourdeg !

Fyra gånger mer pengar läggs på uppvärmning än på telekommunikation.

Uppvärmning av byggnader orsakar mer än 30 % av alla utsläpp av växthusgaser. Det är dubbelt så mycket som alla trafikutsläpp.

Alla har erfarenhet av dålig uppvärmning, oavsett om det var för kallt eller varmt. Uppvärmningsproblem förekommer särskilt i gamla byggnader, som förnyas med endast 1 procent per år.

Fourdeg förbättrar värmekvaliteten, minskar energiförbrukningen och utsläppen. Alla parter drar nytta av våra tjänster, från invånare och anställda till fastighetsägare, fastighetstjänsteleverantörer och energibolag.

Fourdeg smart termostat minskar uppvärmningskostnaderna

Besparingar på uppvärmningskostnader för fastighetsägare med smarta, lärande och kontinuerligt optimerande termostater.

Ökad komfort

Det AI-baserade och kontinuerligt lärande systemet tillhandahåller byggnadsspecifika och optimering av uppvärmning på rumsnivå som avsevärt ökar komforten i inomhusluften genom att ta itu med byggnadsspecifika problemområden.

Sparar energi

Fourdeg Smart Heating sparar upp till 35 % energi och kostnader i gamla och/eller nya kommersiella, offentliga och bostadsbyggnader av alla storlekar med vattencirkulerande radiatorer.

Intelligenta fjärrvärmelösningar minskar kostnaderna

Kostnadsbesparingar för energibolag med lösningar som förbättrar fjärrvärmenätets effektivitet.

Effektiv hantering av efterfrågan

Energiproduktionens effektivitet ökas genom ett intelligent energisystem där byggnaderna fungerar som distribuerade värmelager, vilket avsevärt ökar effektiviteten i efterfrågestyrningen och därmed gör det möjligt att sänka kostnaderna.

Möjliggör ny försäljning, nya tjänster och affärsmodeller

Förbättrar fjärrvärmens konkurrenskraft jämfört med alternativa uppvärmningsmetoder genom att stödja energiomställningen från "bulk" värmeproduktion till digitala tjänster som engagerar kunderna.