Intelligent värmesystem

Ursprunglig publicering gjordes mån 10 sep 2018 12:00:00 PM EEST
Skrivet av Sonja Salo, energisystemarkitekt i Fourdeg

Hur man gör värmesystemet intelligentare

Visste du att en fjärdedel av underhållskostnaderna i en bostadsbyggnad beror på uppvärmning?
    Läs mer här (1)

Eller att den individuella värmekänslan varierar med 6 °C från person till person?
    Läs mer härifrån (2)

Fourdeg börjar ha en blogg som regelbundet publiceras om alla följande ämnen:
  • Energieffektivitet i byggnader
  • Lastbalansering
  • Konsumenternas bekvämlighet
  • Smart och trådlös teknik

Ämnena kommer att spegla både den senaste tekniken och synpunkterna på verksamheten samt spela med framtidsutsikterna. Skribenterna byts ut beroende på ämnet.

Vad betyder intelligenta värmesystem?

Intelligens kan hänvisas till genom stegen för dataanalys. På Fourdeg vill vi veta exakt hur varje rum i en byggnad värms upp. Begreppet kan också kopplas till dataanalys. Det första steget är att konstatera vad som har hänt i byggnaden. Vi får ett svar genom en beskrivande datamängd. I nästa steg vill vi veta varför det har hänt, så detta är den diagnostiska delen. Fram till denna punkt har alla åtgärder som vidtagits inget verkligt värde.

Låt oss ta ett exempel med en kall vinterdag.
Beskrivande: Vad hände?
Lufttemperaturen i rummet kändes kall på morgonen.

Diagnos: Varför hände det?
Rummet ligger i ett hörn av byggnaden och utomhustemperaturen var på natten -15 °C. Under nattens temperaturfall sjönk rummets inomhustemperatur för mycket och värmesystemet har inte tillräckligt med kraft för att värma upp rummet igen på morgonen.

Förutsägande: Vad kommer att hända?
Den kommande natten kommer att bli lika kall som natten innan och inomhustemperaturen i rummet kommer att vara för låg igen i morgon bitti.

Preskriptivt: Hur kan vi påverka det?
Inomhustemperaturen i hörnrummet får inte sänkas alls. Det är lämpligare att bibehålla inomhustemperaturen under dagen än att sänka den. Användaren är därför nöjd på morgonen.  
Intelligenta värmesystem från Fourdeg
Vill du veta mer om Fourdegs intelligenta uppvärmningsteknik för inlärning av inomhusmiljön? Kolla in vår tjänst Fourdeg Smart Heating® och lämna din e-postadress för att få vår broschyr.

Sonja Salo, Författaren är energisystemarkitekt på Fourdeg.