Fourdeg smart uppvärmning och smart termostat

Bättre energianvändning med smarta termostater och smart uppvärmning

"Betydande energi- och kostnadsbesparingar för byggnader med fjärrvärme, ofta över 20 %. Förutom besparingar har byggnadsanvändarna fått beröm för inomhusluften och byggnadsförvaltarna för ett mer förutsägbart underhållsarbete."

Fördelar med Smart Heating

Ökad komfort
Ökad komfort
 • Automatisk service.
 • Bättre värmekvalitet med individuell och stabil uppvärmning.
 • Noggrannhet på rumsnivå.
Betydande kostnadsbesparingar
20-35 % kostnadsbesparingar
 • Upp till 35 % besparing av uppvärmningsenergi.
 • Ytterligare besparingar i underhållskostnader, med förbättrad tillfredsställelse bland invånarna och hantering av efterfrågan.
Egendomsvärdet har höjts.
Ökat värde på fastigheten
 • Digitalisering av traditionell teknik.
 • Modernisering av byggnadens värmesystem.
 • Varumärkesimage som en avancerad fastighetstjänst.
 • Kan anslutas till andra fastighetsautomationssystem.
Minskade utsläpp
Minskade utsläpp
 • 2/3 av energiförbrukningen i bostäder går till uppvärmning.
 • I Finland motsvarar 15 % besparingar på uppvärmningsenergi att 590 000 bilar tas bort från trafiken.
Intelligent och anpassningsbar
Anpassningsbar och intelligent
 • Patenterade algoritmer.
 • Maskininlärning av varje rums individuella värmesvar.
 • Förutsägande för den lokala prognosen.
 • Anpassar sig till lokala förändringar.
optimal arbetsmiljö
Optimal miljö för ökad arbetsprestation
 • Enligt VTT varierar den upplevda optimala temperaturen inom 6 °C.
 • En avvikelse på 1 °C minskar arbetsprestationen med 2 %, vilket motsvarar >1 000 euro/a i genomsnittslön.
 • Fourdeg gör det möjligt att ställa in temperaturen på rumsnivå.
förebyggande underhåll
Förebyggande underhåll
 • Automatiserad service med fjärråtkomst i realtid.
 • Larm och spårning för förebyggande underhåll och omedelbara åtgärder.
 • Rapporter för att förbättra energieffektiviteten och planeringen av renoveringar.
 • Förvaltar ett antal byggnader på ett effektivt sätt.
Enkel och prisvärd termisk renovering
Enkel och prisvärd termisk renovering
 • En självständig lösning eller i samband med andra termiska renoveringar.
 • Snabb installation, lokalerna kan användas normalt och värmen stängs inte av.
 • Upp till 3-6 års återbetalningstid.
 • En lönsam investering.

Kontorsbyggnad, Kuopio

Fourdeg installerade i samarbete med Lassila & Tikanoja en kontorsbyggnad i Kuopio i östra Finland. De termiska förhållandena i lokalen var måttliga och fastighetsägarna sökte efter nya möjligheter att balansera inomhusförhållandena.

Antti Toivanen, Business Director från Lassila & Tikanoja, berättar om Fourdeg service: "Med smart styrning av uppvärmningen har man uppnått stabilare inomhusförhållanden med en lägre energimängd."

"Efter installationen har de personer som arbetar i lokalerna upplevt att förhållandena i lokalerna har blivit jämnare."
Smart uppvärmning i bostadsbyggnader

Bostadshus, Helsingfors

M2-Kodit Energy Pilot infördes i ett bostadshus från 80-talet. Energy Pilot är ett projekt för besparingar inom fjärrvärme, där inomhustemperaturen mäts, justeras och övervakas.

Invånarna spelade en viktig roll. De hade möjlighet att välja temperatur i sin lägenhet bland tre temperaturalternativ. Fastighetens aktuella energiförbrukning fanns på en digital display i korridoren.

Pilotprojektet sparade energi med 11 %. Enligt statistiken från fjärrvärmeleverantören Helen är byggnaden effektivare än jämförbara byggnader och i mars 2017 var byggnadens energiförbrukning 29 % lägre än beräknat.

Efter pilotprojektet fortsätter servicen i fastigheten.

A+ kontorsbyggnad, Helsingfors

Fourdeg piloterar en kontorsbyggnad som uppfyller och överträffar de högsta kraven på miljövänlighet i det EU-finansierade projektet mySMARTLife. Målet är att pilotera styrning av efterfrågan på fjärrvärme och behovsstyrd uppvärmning. Under 2018 sparades 38 MWh (9 %) värmeenergi jämfört med 2017.

I pilotprojektet deltog Helsingfors stad, Energibolaget Helen, VTT Technical Research Center of Finland och Fourdeg. Horisont 2020 är det största EU-finansierade forsknings- och innovationsprogrammet som säkerställer EU:s konkurrenskraft på den internationella arenan. mySMARTLife är ett av de projekt som ingår i programmet och dess huvudfokus är att hitta lösningar för att kontrollera klimatförändringen i städerna.
Smart uppvärmning i kontorsbyggnader

Bild (C) Rhinoceros Oy / Helsingfors stads mediebank

Hur smarta termostater fungerar

Hur Fourdeg smart värme fungerar
Smart termostat för uppvärmning

Molntjänst

Tjänsten genomförs genom att ersätta de gamla termostaterna för vattenradiatorer med smarta WiFi-termostater för uppvärmning som är anslutna till molntjänsten via Internet.


Installationen är enkel och snabb, och värmen stängs inte av. Lokalerna kan vara i normal användning under installationen. .
Användning av lokala väderprognoser vid uppvärmning

Lokal väderprognos

Uppvärmning förutses enligt den lokala väderprognosen. En byggnad är en stor massa som reagerar långsamt, så temperaturen bör höjas eller sänkas innan vädret förändras.
Uppvärmningssystem för inlärningsbyggnader

Lärande

Tjänsten lär sig varje rums individuella termiska respons, det vill säga hur ett rum värms upp eller kyls ner. Till exempel värms ett hörnrum upp på ett annat sätt än ett rum i mitten av byggnaden.


Uppvärmningen anpassar sig till förändringar i miljön som orsakas av en temperaturförändring, t.ex. genom att öppna ett fönster..
Styrning av efterfrågan på fjärrvärme

Styrning av efterfrågan

Med Demand-Side Management kan ett energibolag värma upp byggnader när energipriset är lägst. Omvänt kan uppvärmningen tillfälligt minskas när energipriset är högst. En byggnad lagrar värmeenergi så att invånaren eller arbetstagaren inte märker skillnaden.
Fourdeg smart uppvärmning

Kontroll

En WiFi-termostat läser av måltemperaturen och uppvärmningsprogrammet från tjänsten. Den skickar lokal information, t.ex. rumstemperaturen, till tjänsten.


Kommunikationssäkerhetsnivån motsvarar säkerheten för mobila betalningar.