• Mot ett hållbart samhälle och energieffektivitet fjärrvärme

    Fourdeg lösningar för fjärrvärme och vattencirkulerande radiatorer.

    Kämpa med oss för energieffektivitet och hållbarhet framtid

Energieffektiv Fourdeg smart värmelösning

Kostnadsbesparingar för fastighetsägare

"Betydande energi- och kostnadsbesparingar kan uppnås i byggnader med fjärrvärme, från 20 % till 35 %. Förutom besparingar får byggnadsanvändarna berömda inomhusluftförhållanden och byggnadsförvaltarna ett mer förutsägbart underhållsarbete."

Verktyg för nätoptimering för fjärrvärmeföretag

"Lösningen stöder den strategiska övergången från "bulk" värmeproduktion till förnybara energikällor och digitala tjänster som engagerar kunderna. Efterfrågestyrning ger ett intelligent energisystem där byggnader fungerar som värmelager. Realtidsdata i kombination med AI och Digital Twin teknik ger betydande förbättringar för optimering och visualisering av fjärrvärmenätet och förbättrar därmed dess konkurrenskraft jämfört med andra uppvärmningsmetoder."
Fourdeg Smart Energy lösningar för energibolag

Vittnesmål

Tillverkad med passion.

Historien om Fourdeg började 2013 när några innovativa entreprenörer delade en vision om att påverka klimatförändringen och minska den globala uppvärmningen. Idén var att kombinera sakernas internet (IoT) med molntjänster och artificiell intelligens (AI) för att förbättra energieffektiviteten hos fjärrvärme.. Lösningen optimerar fjärrvärmenäten som helhet och erbjuder intelligenta, lättinstallerade termiska renoveringslösningar för fjärrvärmenätanslutna byggnader.

Smart radiatortermostat
WWF:s klimatlösare

Patenterad lösning med ett antal utmärkelser

Fourdeg Lösningen är patenterad i EU och har tilldelats priser i många tävlingar under de senaste åren. Fourdeg är en central lösning för en mer hållbar och energieffektiv framtid.

Nu håller vi på att utöka våra tjänster.

Efter flera års forskning och utveckling har företaget Fourdeg lyckats genomföra över 70 framgångsrika systeminstallationer i kontor, kommersiella och offentliga byggnader mellan 2018 och 2021, varav de flesta fortfarande används idag. För att påskynda genomförandet av det ursprungliga uppdraget förvärvades Fourdeg s verksamhet av MeshWorks Wireless Oy våren 2022.

Fjärrvärmenät digital twin

Vad vi erbjuder våra kunder

Fastighetsägare

Nöjda hyresgäster och betydande besparingar i uppvärmnings- och underhållskostnader.

Energiföretag

Optimering av fjärrvärmenätet genom styrning av efterfrågan.

Fastighetsförvaltning och serviceföretag

Nya tjänster och affärsmodeller för att påskynda tillväxten och öka konkurrenskraften.

Kontors-, affärs- och offentliga byggnader

Förbättrad arbetseffektivitet tack vare bättre inomhusförhållanden. Betydande kostnadsbesparingar i fråga om uppvärmning och underhåll.

Bostadsbyggnader

Personlig, stabil och energisk effektiv inomhusvärme på rumsnivå noggrannhet.

Enfamiljshus

Förbättrad inomhuskomfort, fjärråtkomst och minskade uppvärmningskostnader.

Installation av smart radiatortermostat

Exempel på våra kunder