Miksi valita Fourdeg

Mukavuus

 • Automaattinen palvelu.
 • Parempi lämmityksen laatu
  yksilöllisellä ja tasaisella lämmityksellä.
 • Huonekohtainen ajastus ja ohjaus.

Työtehokkuus

 • VTT:n mukaan sopivaksi koettu lämpötila vaihtelee 6°.
 • 1° poikkeama sopivasta laskee 2% työtehoa, keskipalkkaisella yli 1.000€/v.
 • Palvelu mahdollistaa huonekohtaisen lämpötilan.

Säästöt

 • Jopa 35% säästö lämmitysenergiasta.
 • Lisäsäästöjä ylläpitokuluissa, parantuneella asiakastyytyväisyydellä ja kaukolämmön kysyntäjoustolla.

Alhaisemmat päästöt

 • 2/3 asumisen energiankulutuksesta kuluu lämmitykseen.
 • Suomessa 15% säästö lämmitysenergiasta vastaa 590.000 auton poistumista liikenteestä.

Älykäs palvelu

 • Patentoidut algoritmit.
 • Koneoppii jokaisen huoneen yksilöllisen lämpövasteen.
 • Ennakoi lämmitystä paikallissääennusteen mukaan.
 • Mukautuu ympäristön muutoksiin.

Turvallisuus

 • Tiedonsiirto on yhtä turvallista kuin mobiilimaksamisessa.
 • E2E (end-to-end) salaus ja tarkistus.
 • Termostaattiin sisäänrakennetut turvallisuusominaisuudet.

Ennakoiva huolto

 • Automaattinen palvelu reaaliaikaisella etäyhteydellä.
 • Hälytykset ja seuranta mahdollistavat ennakoivan kunnossapidon ja välittömät toimenpiteet.
 • Raportointi auttaa parantamaan lämmitystä, tekemään ennaltaehkäiseviä korjauksia ja kohdentamaan tulevia remontteja.
 • Mahdollistaa useiden rakennusten hallinnan tehokkaasti.

Helppo ja edullinen lämpöremontti

 • Palvelu toimii itsenäisenä ratkaisuna tai muun lämpösaneerauksen yhteydessä.
 • Tiloja voi käyttää normaalisti asennuksen aikana. Termostaatin vaihtaa muutamassa minuutissa, eikä lämmitystä katkaista.
 • 3-6 vuoden takaisinmaksuaika.
 • Hyvä vastine sijoitetulle pääomalle.

Nostaa kiinteistön arvoa

 • Digitalisoi perinteistä tekniikkaa nykyaikaistamalla rakennuksen lämmitysjärjestelmän.
 • Kohottaa mielikuvaa kehittyneenä kiinteistöpalvelujen tarjoajana.
 • Yhdistettävissä muihin rakennusautomaatiojärjestelmiin.

Kaukolämmön kysyntäjousto

 • Kaukolämpöverkoston optimointi kysyntäjoustolla.
 • Rakennukset toimivat lämpöenergian varastoina.
 • Pienentyneet käyttökustannukset parantavat kannattavuutta.
 • Huonekohtainen kysyntäjousto on moninkertaisesti tehokkaampaa kuin lämmönjakohuoneesta ohjattu ratkaisu (Lähde: Aalto-yliopisto).

Palvelu hyödyttää arvoketjun kaikkia osapuolia

 • Asukas tai työntekijä saa yksilöllisen ja tasaisen lämpötilan.
 • Kiinteistönomistaja säästää energia- ja ylläpitokuluissa.
 • Kiinteistöpalvelu ohjaa ja valvoo lämmitystä etäyhteyden avulla välttäen tarpeettomia käyntejä.
 • Huoltoyritys tekee ennaltaehkäiseviä korjauksia ja hälytykset sekä lämpötilarajat estävät vaurioita.
 • Energiayhtiö välttää kuormituspiikkejä ja energian kysyntä on vakaa.
 • Palvelu auttaa päästöjen vähentämisessä ja hidastaa ilmastonmuutosta.