Kiinteistönomistajat

Fourdeg Smart Heating® parantaa asiakastyytyväisyyttä, säästää lämmitys- ja ylläpitokuluissa ja antaa hyvän vastineen sijoitetulle pääomalle.

Palvelu parantaa asumismukavuutta yksilöllisellä ja tasaisella lämmityksellä. Tarkoituksenmukaiset olosuhteet parantavat työtehokkuutta. Tyytyväisyys vähentää valituksia ja lisää asiakasuskollisuutta.

Lämmityskulut alenevat jopa kolmanneksella, kun rakennuksen lämmitys tasapainotetaan, lämmitystä säädetään tilojen käytön mukaan ja lämmitys tahdistetaan ilmastoinnin kanssa. Etäyhteys ja ennakoiva huolto tuovat säästöjä ylläpitokuluissa.

Tyypillinen takaisinmaksuaika on 3-6 vuotta.

Palvelu on saatavissa myös rahoitusmallilla. Näin vältytään laitteiden alkuinvestoinnilta, säästöt energiakuluissa alkavat heti ja ne kattavat rahoituskulut.

Toimistorakennus, Kuopio

Fourdeg asensi yhteistyössä Lassila & Tikanojan kanssa älykkään termostaattijärjestelmän kuopiolaiseen toimistorakennukseen. Rakennuksessa on aiemmin ilmennyt heikkoja lämpöolosuhteita, ja rakennuksen omistaja etsi uusia vaihtoehtoja lämpöolosuhteiden parantamiseen.

Antti Toivanen, Lassila & Tikanojan liiketoimintapäällikkö, kertoo Fourdegin palvelusta seuraavaa: "Älykkäällä lämmön ohjauksella ollaan saavutettu tasaisempia sisäolosuhteita pienemmällä energiamäärällä."

"Asennuksen jälkeen tiloissa työskentelevät henkilöt ovat kokeneet tilojen olosuhteet tasaisempina."

 

 

Asuinkerrostalo, Helsinki

M2-Kotien Energiapilotti toteutettiin Helsingin Pihlajistossa sijaitsevassa 80-luvun kiinteistössä. Energiapilotti on kaukolämmön säästämiseen tähtäävä hanke, jossa huoneistojen sisälämpötilaa mitataan, säädetään ja seurataan. 

Asukkailla oli merkittävä rooli. Heillä oli mahdollisuus toivoa huoneistonsa lämpötilaa kolmesta lämpötilavaihtoehdosta. Kiinteistön kulutus oli seurattavissa ajantasaisena tietona rappuun asennetulta digitaaliselta näytöltä. 

Pilotissa säästettiin energiaa 11%. Kaukolämmön toimittajan Helenin tilastojen mukaan rakennus on vertailukelpoisia rakennuksia tehokkaampi ja maaliskuussa 2017 rakennuksen energiankulutus oli 29 prosenttia ennustettua pienempi. 

Pilotin jälkeen palvelu kiinteistössä jatkuu. 

 

A+ toimistorakennus, Helsinki

Fourdeg pilotoi Viikin ympäristötalossa kaukolämmön kulutusjoustoa ja tarpeenmukaista lämmitystä. Toimistorakennus on osa EU-rahoitteista mySMARTLife-hanketta. Sääkorjattu lämmitysenergiankulutus väheni vuoden 2018 aikana 38MWh, joka vastaa n. 9% rakennuksen lämmitysenergian tarpeesta.

Pilottiin osallistuvat Helsingin kaupunki, energiayhtiö Helen, Teknologian tutkimuskeskus VTT ja Fourdeg. Horisontti 2020 on suurin EU: n rahoittama tutkimus- ja innovaatio-ohjelma, joka takaa Euroopan unionin kilpailukyvyn kansainvälisellä tasolla. mySMARTLife on yksi ohjelmaan kuuluvista projekteista, jonka pääpaino on löytää ratkaisuja ilmastonmuutoksen hallintaan kaupungeissa.

 

Kuva (C) Rhinoceros Oy / City of Helsinki Media Bank