12 vuotta aikaa toimia

Tue 09 Oct 2018 01:45:00 PM EEST

Kansainvälinen hallitustenvälinen ilmastopaneeli IPCC vaatii merkittäviä päästövähennyksiä vuoteen 2030 mennessä, jotta ilmaston lämpeneminen saadaan rajattua 1,5 asteeseen. Muutokset täytyy siis tehdä siihen mennessä, eikä käyttää seuraavia 12 vuotta tarvittavien keinojen etsimiseen.

Toimet kannattaa ensisijaisesti tehdä siellä, missä päästöjen vähentämisellä on suurin merkitys, ja mitkä toimenpiteet voidaan tehdä välittömästi. IPCC mainitseekin energiatehokkuuden ja energian käytön vähentämisen työn pohjaksi.

Julkisuudessa haetaan usein keinoja liikenteen päästöjen vähentämisestä, joka onkin tärkeä kohde. Pääkaupunkiseudulla liikenteen päästöt ovat 28% kaikista päästöistä. Suomen autokannan keski-ikä on 12,5 vuotta. Jotta päästäisiin 10% vähennykseen kokonaispäästöistä, tästä päivästä eteenpäin kolmasosa myydyistä autoista tulisi olla sähkökäyttöisiä. Laskelmassa ei ole huomioitu autojen valmistuksen päästöjä, eikä autojen käyttämän sähköntuotannon päästöjä, joten todellinen vaikutus kokonaispäästöihin olisi alhaisempi.

Lämmitys on 53% kaikista päästöistä pääkaupunkiseudulla. Jos lämmityksen päästöjä vähennetään 20%, vaikutus kokonaispäästöihin olisi 11%. Viidesosan säästö on toteutettavissa ilman, että asukkaat ja työntekijät kärsisivät siitä. Päinvastoin, tilojen käyttäjille voidaan luoda henkilökohtaiset lämmitysolosuhteet. 

Kun et jätä valojakaan päälle kotoa lähtiessäsi, miksi lämmittäisit tyhjillään olevaa taloa? Työpaikat ovat tyhjillään suurimman osan vuorokaudesta ja viikonloput. Lämmityksen säästöt voidaankin tehdä silloin kun tilat ovat tyhjillään tai vajaakäytöllä, eikä tilojen käyttäjät edes huomaa väliaikaista lämpötilan laskemista. Työpisteesi on lämmin saapuessasi työpaikalle ja palattuasi kotiin on lämmintä. Säästöt ovat tehty poissa ollessasi. Hyödyt näkyvät myös taloudellisesti lämmityskulujen laskiessa.

Suomessa lämmityksen päästöjen vähentämisellä on suurin merkitys, siihen voidaan vaikuttaa heti ja vähennykset voidaan tehdä tilojen käyttäjien sitä huomaamatta.

Fourdegin palvelu mahdollistaa huonekohtaisen lämmityksen ohjaamisen ja säästää 15-35% lämmitysenergiasta.

Jarkko Saunamäki
Muotoilujohtaja
Fourdeg

Back