Älyllä energiatehokkuutta rakennuksiin

Tue 02 Oct 2018 10:30:00 AM EEST

Vanha nyrkkisääntö pätee edelleen: sisälämpötilan laskeminen yhdellä asteella tuo noin viiden prosentin energiansäästön. Miten energiansäästöä sitten tavoitellaan? Tyypillisessä rakennuksessa Fourdegin palvelu saavuttaa 15-25% säästön lämmitysenergiassa. Lasketaanko rakennusten sisälämpötilaa kylmästi 3-5 astetta?

Asia on onneksi monimutkaisempi - tai sanotaan älykkäämpi. Fourdeg tarjoaa patentoidun palvelun, jossa rakennuksen jokainen huone lämmitetään yksilöllisesti. Tiloja lämmitetään käyttäjien tarpeiden ja rakenteiden ominaisuuksien mukaisesti.

 

Mistä lämmitysenergian säästöt koostuvat?

Aloitetaan perussäädöstä. Usein rakennusten lämmitys on epätasapainossa, kuten oheisessa kuvassa vasemmalla on havainnollistettu. Näissä rakennuksissa sisäilman lämpötila saattaa vaihdella jopa neljällä asteella, vaikka alun perin on tavoiteltu samaa lämpötilaa kaikkiin huoneisiin. Säätämällä lämmitystä huonekohtaisesti lämpötila tasapainottuu rakennuksessa. Jos kiertoveden lämpötila ei riitä lämmittämään esimerkiksi nurkkahuoneita, huoltomies tietää tarkalleen, missä lämpöä tarvitaan. Jo perusasennuksella saavutetaan parhaimmillaan 15% lämmitysenergian säästö [Motiva, 2017].

Kun rakennuksen perussäätö on saatu kuntoon, voimme aloittaa älykkäät ja ennakoivat pudotukset. Käyttötarkoituksesta riippuen huoneiden lämpötilaa voidaan laskea esimerkiksi yöksi. Ennakoiva palvelu lämmittää huoneet jälleen lämpimiksi aamuun mennessä. Oikea määrä lämpöä oikeaan aikaan vähentää kustannuksia ja kasvihuonekaasupäästöjä.

Palvelulla voidaan vaikuttaa myös huippukulutukseen. Kaukolämmön perusmaksu määräytyy maksimitehon mukaan ja tämä vaikuttaa oleellisesti kaukolämpölaskuun. Helen päätti juuri nostaa perusmaksua 7%. Lämmityskapasiteetin ylläpito tulee kalliiksi energiayhtiöille ja huipputehon ajaminen on sekä ympäristölle että energiayhtiölle epätoivottava tilanne.

 

Ihmiset huomioiden

Rakennukset ovat ihmisille. Parannamme mukavuutta tasaisella lämpötilalla ja yksilöllisten tarpeiden mukaisesti. Rakennusten huolto ja rahoitus kustantavat 10 kertaa enemmän kuin energia - ja ihmiset 100 kertaa enemmän kuin energia. Tämä kannattaa huomioida etsittäessä säästö- ja tehostamiskeinoja.

Mitä sitten rakennuksista haluamme? Asumme niissä, käymme koulua, teemme työtä ja vietämme vapaa-aikaa. Hyvät sisäolosuhteet, kuten ilmanvaihto, lämpö ja valo, voidaan tuottaa nykyistä laadukkaammin ja tehokkaammin. Ensi askeleita ovat kulutuksen mittaaminen etämittareilla ja tietojen lukeminen rakennusautomaatiosta. Tämän jälkeen todetaan parannuskohteet ja ryhdytään etsimään ratkaisuja ongelmiin. Tehdään siis erilliset investoinnit tietojen keräämiseksi ja ratkaisuiksi.

Entä jos välivaiheen jättää välistä? Samalla investoinnilla mitataan rakennuksen sisäolosuhteita ja säädetään rakennuksen lämpötilaa – ja vielä ihan automaattisesti. Älykäs lämmityksen hallinta mahdollistaa myös huoltotarpeiden ennakoitavuuden ja hälytykset. Yhdellä palvelulla täytetään energiayhtiön, huoltomiehen, rakennuksen omistajan ja kuluttajien tarpeet.

 

Sonja Salo

Kirjoittaja on Fourdegin energiajärjestelmäarkkitehti.

Back